Створення комплексних систем захисту інформації та систем управління інформаційною безпекою

Санкціонований спосіб обійти існуючий комплекс засобів захисту та систему безпеки в інформаційній системі...

Створення систем управління інформаційною безпекою згідно ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ISMS)

Відповідно до вимог  Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та Закону України "Про захист персональних даних" обов'язковому захисту підлягає інформація, що є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимоги по захисту якої встановлені законом, а також персональні дані громадян України.

Опис продукту опис продукту вступ опис продукту опис вступ продукту продукту опис продукту вступ опис продукту опис вступ продукту продукту опис продукту вступ опис продукту опис вступ продукту

Державна експертиза у сфері технічного захисту інформації (далі - експертиза) проводиться з метою підтвердження відповідності об'єкту експертизи вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації та можливості використання об'єкту експертизи для забезпечення технічного захисту інформації.